Материали 41-50 от 65

Проект по SQL и МТД 16 стр.

Проект по SQL и МТД

Задание. Схема на хипервръзките и релационните зависимости в базата данни. Описание на информацията съдържана в отделните таблици и изгледи, както и действието на съхранените процедури. Разпечатка на изходния SQL код ....
messi
1 0
Вторични схеми на подсистемите за дистанционно управление на електрическо присъединение от уредба за високо напрежение 18 стр.

Вторични схеми на подсистемите за дистанционно управление на електрическо присъединение от уредба за високо напрежение

Вторични схеми на подсистемите за дистанционно управление на електрическо присъединение от уредба за високо напрежение....
admin
9 0
Проектиране на технологичен процес за изработване на следните детайли 8 стр.

Проектиране на технологичен процес за изработване на следните детайли

Втора операция – за изработване на двата проходни отвора разположени радиално на оста на заготовката и получаване на необходимите качествени показатели е необходимо единствено да се свредловат тъй като към тях не са предявени никакви изисквания....
admin
29 5
Резунансен усилвател на мощност 12 стр.

Резунансен усилвател на мощност

Високочестотният усилвател(вчу) се включва непосредствено след изходното устройство и следователно представлява първото стъпало на радиоприемника. Основното предназначение на вчу е осигуряването на висока чувствителност и избирателност....
admin
3 0