Материали 1-10 от 1

Трансмисия на тракторите и автомобилитеСъединители 9 стр.

Трансмисия на тракторите и автомобилите.Съединители

Трансмисията е предназначена да предава въртеливо движение, въртящия момент и мощността от коляновия вал на двигателя. Съединителите са устройства, които служат за съединяване на коляновия ....
ndoe
155 4