Материали 1-10 от 16

Преразказ на Антигона 5 стр.

Преразказ на Антигона

Трагедията "Антигона" е създадена около 442 г. пр.н.е. от Софокъл. Произведението е написано в проза и съдържа 1353 стиха. Композицията му е класическа и включва пролог, парод (съдържащ две строфи и две антистрофи), пет епизода, стазми ....
ndoe
44 0