Материали 1-10 от 2

Карл Маркс 10 стр.

Карл Маркс

Основното произведение на Маркс е „Капиталът”. След множество ръкописи, варианти, даже под натиска на Енгелс, той успява да публикува само първи том на "Капиталът" приживе. Втори и трети том публикува Енгелс. Четвърти том се състои от няколко кн
admin
3 0