Материали 1-10 от 1

Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване 65 стр.

Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване

С програмният продукт MATLAB е реализирана симулация на електрозадвижваща система базирана на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор, непосредствен преобразувател на честота от циклоконверторен тип с кондензатор във веригата на преобразувателя....
silviQ
13 0