Материали 1-10 от 2

Състояние контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив 58 стр.

Състояние, контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОx), които се получават при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен източник на серен диоксид са електроцентралите, използващи твърди горива.
nezabravima
0 0
Състояние контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив 59 стр.

Състояние, контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОx), които се получават при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен източник на серен диоксид са електроцентралите, използващи твърди горива.
admin
9 0