Материали 1-10 от 1

Анализ на работата по качеството във фирма Мини Марица-Изток ЕАД 29 стр.

Анализ на работата по качеството във фирма "Мини Марица-Изток" ЕАД

1.Представяне на фирмата - мисия, визия, цели, конкуренти и др. 2.Анализ на работата по качеството - Система по качествотоИСО 9001:2000,ИСО14001:2004; Отговорност на ръководството; Основни изводи и препоръки за подобрение работата по качеството др.
ivan40
60 6