Материали 1-10 от 8

Система за измерване на температура и управление на защита от прегряване на базата на PIC микроконтролер 141 стр.

Система за измерване на температура и управление на защита от прегряване на базата на PIC микроконтролер.

Целта на настоящата дипломна работа е да демонстрира изработването на такава информационно-измервателна система. Тя трябва да отчита изменението на неелектрическа величина.
pelikan
35 0
Системи за озвучаване и звукоусилване 81 стр.

Системи за озвучаване и звукоусилване

В тази дипломна работа е разгледано озвучаването и звукоусилването на шумно помещение. Разгледани различните видове озвучителни системи и тяхните свойства, а също така и акустическите характеристики на помещенията.
pelikan
7 0
Проектиране на стенд за къси съединения в тяговата мрежа на железопътния транспорт при променлив ток с напрежение 25kV и промишлена честота 50Hz 45 стр.

Проектиране на стенд за къси съединения в тяговата мрежа на железопътния транспорт при променлив ток с напрежение 25kV и промишлена честота 50Hz

В дипломната работа се разглеждат причините и последствията от възникващите видове аварии,в частност къси съединения,в контактната мрежа на железопътниятранспорт.
pelikan
4 0
Изследване на несиметрията в отделните фази на комунално-битови трафопостове 47 стр.

Изследване на несиметрията в отделните фази на комунално-битови трафопостове

Изследването на натоварването на битови трафопостове е важна задача за рационалното и симетрично разпределяне на товара между трите фази на трансформаторите...
lubega
5 0
Изграждане на компютърна информационна система за организация продажби на сателитна техника във фирма Еко Инженеринг ООД 89 стр.

Изграждане на компютърна информационна система за организация продажби на сателитна техника във фирма "Еко Инженеринг" ООД

За да се разбере нуждата и ползата от информационна система, трябва да се разгледа работния процес в офиса преди и след нейното внедряване.
dannyboy
6 0