Материали 1-10 от 1

Управление на парично-кредитнатната политика на Булбанк АД 107 стр.

Управление на парично-кредитнатната политика на "Булбанк" АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва...
gecata_maina
0 0