Материали 1-10 от 27

Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване 111 стр.

Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване

характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да поддържат адекватна платежоспособност...
the_magicer
0 0
Банковият пазар в България след приемането й в Европейския съюз 100 стр.

Банковият пазар в България след приемането й в Европейския съюз

Целта на темата е да разкрие основните тенденции в развитието на иноваците в България, както и изискванията относно банковият сектор следствие приемането й в ЕС, както по хронологичен път от развитието на демократична пазарна система от 1989 година...
daniche90
0 0
Банково производство и продуктова политика на търговските банки 114 стр.

Банково производство и продуктова политика на търговските банки

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот...
rusev02
0 0
Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка 75 стр.

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка

Целта пряко приозтича от актуалността на темата една търговска банка да бъде по-конкурентноспособна на банковия пазар, както и да изгражда ефективна маркетингова политика с оглед най-пълно и точно синхронизиране с основните иновационни тенденции...
lubega
0 0
Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд 87 стр.

Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд

Целта на дипломната работа е да покаже основните функции на БНБ в условията на валутен борд. Конкретно целта се свързва с анализ на промените в структурата на БНБ преди и след въвеждането на Паричния съвет....
lubega
0 0