Материали 1-10 от 1

Характеристика на среднодестилатни нефтени фракции 55 стр.

Характеристика на среднодестилатни нефтени фракции

При преработване на нефт с повишено съдържание на сяра се налага облагородяване на дестилатите за горива, получавани чрез кореспондиране или чрез вторични процеси на очистване...
messi
0 1