Материали 1-10 от 1

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви 87 стр.

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви

Важна роля за развитието на железопътния транспорт заема локомотивното стопанство. Локомотивите трябва да отговарят на следните изисквания: висока надеждност, максимална ефективност, минимални експлоатационни и ремонтни работи, високи скорости...
nerven
0 0