Материали 1-10 от 1

Избор на най-подходящите земи за отглеждане на лозя за производство на грозде за приготвяне на бели сухи вина в района на гр Карлово 29 стр.

Избор на най-подходящите земи за отглеждане на лозя за производство на грозде за приготвяне на бели сухи вина в района на гр. Карлово

Землището на гр.Карлово е разположено изцяло в Карловската котловина, която представлява важен дял от по-високата западна част 400m н.в.на Задбалканските котловини. Карловската котловина, както е известно от север е оградена от мощните и стръмни...
silviQ
0 0