Материали 1-10 от 1

Мрежова инфраструктура на КИС интранет екстранет корпоративни портали 9 стр.

Мрежова инфраструктура на КИС – интранет, екстранет, корпоративни портали

Мрежовата инфраструктура се характеризира с разпределението на хостове и връзката между тях. начинът, по който си комуникират компютрите в компютърната мрежа, защото именно локалните компютърни мрежи са основата на информационната инфраструктура в...
aronn
6 0