Материали 1-10 от 2

Интернет и мрежа 31 стр.

Интернет и мрежа

тема: Преподаване на темата"Интернет – същност, технически и технологични аспекти. Хиперлинк технология. Основни услуги и протоколи. Видове достъп до Интернет. Адреси в Интернет."в средното училище.
emoto_92
10 0
Софтуер за тестово изпитване Приложение при обучението по информационни технологии 50 стр.

Софтуер за тестово изпитване. Приложение при обучението по информационни технологии

Обучението през локална мрежа или интернет представлява добре конструирани приложни програми, web страници и сървъри. Това обучение се реализира с помощта на тестове. В общия си вид тестовете биват 2 вида: отворени и затворени....
admin
16 0