Материали 21-30 от 27

Годишно счетоводно приключване 47 стр.

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
silviQ
22 3
Суицидно поведение и афективни разстройства 91 стр.

Суицидно поведение и афективни разстройства

Суицидното поведение е един от параметрите, с които се оценява нивото на психично здраве и социално благополучие на всяко общество. За България сомоубийства представляват един от проблемите с непрекъснато нарастваща обществена значимост ...
silviQ
5 0
Икономически и политически критерии за членство в Европейския съюз 94 стр.

Икономически и политически критерии за членство в Европейския съюз

Темите свързани с Европейския съюз, присъстват всекидневно в медийното пространство и чрез него влизат във всеки европейски дом. Актуалноста и популярноста на тези теми се определят не само от принципната значимост на...
emoto_92
3 0
Обреди и обреден фолклор 27 стр.

Обреди и обреден фолклор

Наивно е да се мисли, че в рамките на едно кратко описание може да се покаже цялото богатство на българската обредност. Нужно е обаче да се добави, че тя е важна част от целокупното културно наследство на българския народ...
mOn
32 2
Управление на персонала на търговската фирма 47 стр.

Управление на персонала на търговската фирма

Обект на изследване в настоящата разработка са търговските човешки ресурси и тяхното управление от гледна точка на основната цел, която те трябва да реализират - продажбата...
admin
4 2
Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1 67 стр.

Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1

Широко място при обучението по математика заема играта. Пронизвайки цялостният педагогически процес, играта изпълнява ролята на интегрираща дейност със своеобразното съчетаване на възпитателни и образователни задачи...
gecata_maina
33 3