Материали 1-10 от 38

Разработване на развойна система на базата на PIC микроконтролер 61 стр.

Разработване на развойна система на базата на PIC микроконтролер

Динамичното развитие на микроелектрониката доведе до значителни промени в архитектурата на микропроцесорите и микроконтролерите, а от там и в развитието на новите технологии и интерактивните програмни среди...
ivan40
0 0
Проектиране на хардуерна платформа за VoIP телефон 0 стр.

Проектиране на хардуерна платформа за VoIP телефон

Обектът на дипломната работа е пряко свързан с телекомуникациите. Всички ние използваме и сме запознати с така наречените ОКТМ – Обществено Комутируеми Телефонни Мрежи или Public Switched Telephone Networks (PSTN).
pelikan
12 0
Държавен изпит по практика на професиятаспециалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация 9 стр.

Държавен изпит по практика на професиятаспециалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какви са процедурите по настаняване на организирани групи туристи? Какви са отговорностите на отделните служители по настаняване на туристи в избрания хотел? Как се попълва Книга за пътниците и Комбиниран регистър...
nerven
1 0
Стоково материални запаси 45 стр.

Стоково материални запаси

За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково – материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси...
nerven
12 2
Опасни битови и промишлени отпадъци - методи за обезвреждане преработване и оползотворяване 58 стр.

Опасни битови и промишлени отпадъци - методи за обезвреждане, преработване и оползотворяване

Дипломна работа използвана в техникума по химическа промишленост и биотехнологии на тема опасни промишлени и битови отпадъци - методи за обезвреждане, преработванеи оползотворяване...
nezabravima
20 4
Екструзия екструдерни глави за ПВХ - профилни изделия 63 стр.

Екструзия, екструдерни глави за ПВХ - профилни изделия

Непрекъснатото подаване (екструзия) на термопластичен материал не е възникнало в резултат на принципно нови открития в областта на технологиите за преработка на пластичен материал..
nerven
14 0