Материали 1-10 от 3

Солон 3 стр.

Солон

Солон от Саламин (640 – 560 г.пр.Хр.) е политически деец и поет. Известен е преди всичко като законодател. Пише елегии на политически и социални теми. Произлиза от благородно, но обедняло семейство. Солон се издига до най - високото стъпало ...
messi
2 0
Етика 10 стр.

Етика

Етиката е древно явление, корените на което ни отвеждат до индийската, китайската и гръцката цивилизация. В Индия, Китай и Гърция се появяват мислители, които издигат човека за основен герой на своите мисловни сюжети. По традиция са свързани...
loli
3 0