Материали 1-10 от 3

Модерният човек - информираност и свобода 11 стр.

Модерният човек - информираност и свобода

Докладът е на тема "Модерният човек - информираност и свобода". Засегнат е въпросът за прогреса настъпил през 19век - високата информираност, навлизането на медиите и интернет в нашето ежедневие, революцията в информационните технологии и др....
mOn
28 3