Материали 1-10 от 1

Цифрова комутационна система 10 стр.

Цифрова комутационна система

Към комуникационното поле на централата са включени раз лични устройства, като например абонатни и съединителни линии, съоръжения за сигнализация и др. трафикът на една абонатна линия е обикновено малък...
messi
15 0