Материали 1-10 от 3

Търсене на труд и неговата еластичност Фактори за еластичност Възможни комбинации на труд с капитал Състояние на търсенето на труд в България 9 стр.

Търсене на труд и неговата еластичност. Фактори за еластичност. Възможни комбинации на труд с капитал. Състояние на търсенето на труд в България

Трудовият пазар се идентифицира с икономическите връзки, взаимноотношенията, средата и взаимодействието между субектите на търсене и предлагане на труд на дадено място и време...
gecata_maina
9 1
Трудов стандарт за режим на работа Сменен режим на работа 3 стр.

Трудов стандарт за режим на работа. Сменен режим на работа.

Докладът описва същността на трудовия стандарт за режим на работа и сменният режим на работа. Предназначен е за упражненията по дисциплината Трудови стандарти....
gecata_maina
15 0
Работодателски организации в България и техните функции 3 стр.

Работодателски организации в България и техните функции

Работодателските организации са организации, които представляват колективните интереси на работодателите в областта на пазара на труда и индустриалните отношения. В тази група се включват както ""чистите" работодателски организации...
dannyboy
11 0