Материали 1-10 от 1

Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г 69 стр.

Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г.

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение...
gecata_maina
9 0