Материали 1-10 от 8

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България 11 стр.

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България

Транспортният сектор на България съдейства за икономическото и социалното развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки... .
admin
11 1
Транспортът като дистрибуционна дейност 12 стр.

Транспортът като дистрибуционна дейност

Превозването на стоките е много важна дистрибуционна дейност, тъй като осигурява преодоляването на разстоянието между производителите и потребителите и прави реално задоволяването на потребностите...
ndoe
3 1
Принципи и методи за управление на транспортната фирма 4 стр.

Принципи и методи за управление на транспортната фирма

Принципи за управление на транспортната фирма. Принципите за управление са определени правила, основополагащи идеи, лежащи в основата на поведение на всеки ръководител, осъществяващ управленски функции...
ndoe
27 0
Видове транспорт 20 стр.

Видове транспорт

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
nerven
5 0
Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г 69 стр.

Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г.

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение...
gecata_maina
9 0