Материали 1-10 от 3

Доклад за изкаран стаж в Български Международен Бизнес - ООД 4 стр.

Доклад за изкаран стаж в "Български Международен Бизнес" - ООД

БМБ – ООД се занимава с внос – износ предимно на пластмасови изделия и тяхната доставка в и от страните от Балканския полуостров и някои страни от Централна Европа.
loli
9 1
Български Международен Бизнес - ООД 4 стр.

”Български Международен Бизнес” - ООД

Фирма “Български Международен Бизнес” - ООД (БМБ - ООД) е фирма по смисъла на Търговския Закон със седалище и адрес на управление село Царева ливада. Фирмата е регистрирана от Габровски окръжен съд на 13.06.2004 г.
ndoe
6 0