Материали 1-10 от 2

Древна Гърция 7 стр.

Древна Гърция

В древна Гърция възникват много и разнообразни форми и типове на полисна организация. Основна роля играят градовете Спарта в Пелопонес и Атина в Средна Гърция. Двете са робовладелски държави и са близки една до друга. Съществуват ...
messi
8 0