Материали 1-10 от 27

Диалектика на икономическата база и на политическата правна и религиозна основа 6 стр.

Диалектика на икономическата база и на политическата, правна и религиозна основа

Трудът не само определя всички елементи, съставляващи основата на общественото развитие и ги обединява в определена система, но и сам зависи от тях. Например трудът може да зависи от биологичните особености на хората като елементи на производството...
messi
0 0
Методика на регистрация чрез анкета и интервю 8 стр.

Методика на регистрация чрез анкета и интервю

Емпиричното социологическо проучване се дефинира като процес на набиране и анализиране на информация относно състоянието на социалните ефекти от реалната действителност с оглед разрешаването на възникнал конкретен проблем.
ivan40
8 0
Приемственост между детската градина и училище 15 стр.

Приемственост между детската градина и училище

Приемственост между детската градина и училище. Отиването на децата в детската градина, особено в подготвителната група, е тяхното влизане в обществото, времето, в което се започва моделирането на социалното им поведение....
messi
5 0
Теорията Agenda setting 5 стр.

Теорията Agenda setting

Agenda-setting е теорията в която се твърди, че медиите оказват огромно влияние на хората чрез избора и предлагането на теми и пространства Централната и аксиома е избор и налагане на своя избран дневен ред.за дневен ред на аудиториятa...
gecata_maina
9 0
Информационното общество - нов начин да живеем и работим заедно 63 стр.

Информационното общество - нов начин да живеем и работим заедно

Основно внимание в доклада се отделя на необходимостта европейският съюз да насочи усилията си към пазарните механизми като движеща сила за преминаване към информационното общество...
nerven
0 0