Материали 1-10 от 1

Съвременни предизвикателства пред радиото като медия 8 стр.

Съвременни предизвикателства пред радиото като медия

Радиото в съвременни условия – отдалечаване от класическия модел. С появата на телевизията през 40-те години на 20 век в САЩ мнозина медийни експерти предричат края на радиото. Това не се случва, защото телевизията...
dannyboy
0 1