Материали 1-10 от 3

Правни учения във Франция през периода на кризата на абсолютизма и буржоазната революция от края на 18 век 10 стр.

Правни учения във Франция през периода на кризата на абсолютизма и буржоазната революция от края на 18 век

Политическите доктрини, които подготвят идейно ранните буржоазни революции, получават в условията на предреволюционна Франция широко разпространение и развитие...
mOn
1 0
Европейски съвет 5 стр.

Европейски съвет

Европейският съвет не е предвиден нито като институция, нито като орган в Учредителните договори на Общностите. Той възниква в резултат на политическата инициатива....
admin
1 0