Материали 11-20 от 21

Договор за лизинг Съпоставка между договор за лизинг и договор за наем 10 стр.

Договор за лизинг. Съпоставка между договор за лизинг и договор за наем

Лицензионният договор е съглашение, по силата на което едната страна, наречена лизингодател, предоставя право на ползване на вещ, преди всичко машини и съоръжения, на другата страна, наречена лизингополучател, която за това заплаща възнаграждение....
loli
3 1
Компютърни програми нормативно регламентиране и защита на авторските права 17 стр.

Компютърни програми – нормативно регламентиране и защита на авторските права

Авторското право в теоретичен аспект се разглежда като призната и гарантирана от закона възможност на неговия носител да използва в определени предели създадено от него произведение на литературата, изкуството и науката...
mOn
8 1
Правни учения във Франция през периода на кризата на абсолютизма и буржоазната революция от края на 18 век 10 стр.

Правни учения във Франция през периода на кризата на абсолютизма и буржоазната революция от края на 18 век

Политическите доктрини, които подготвят идейно ранните буржоазни революции, получават в условията на предреволюционна Франция широко разпространение и развитие...
mOn
1 0
Съвременни предизвикателства пред радиото като медия 8 стр.

Съвременни предизвикателства пред радиото като медия

Радиото в съвременни условия – отдалечаване от класическия модел. С появата на телевизията през 40-те години на 20 век в САЩ мнозина медийни експерти предричат края на радиото. Това не се случва, защото телевизията...
dannyboy
0 1
Европейски съвет 5 стр.

Европейски съвет

Европейският съвет не е предвиден нито като институция, нито като орган в Учредителните договори на Общностите. Той възниква в резултат на политическата инициатива....
admin
1 0