Материали 1-10 от 21

Принцип на непосредствената приложимост 2 стр.

Принцип на непосредствената приложимост

Принципът на непосредствена приложимост стои в основата на целия специфичен комплекс от принципи на интеграционното право и е една от най-значимите отлики, които разграничават правото на ЕС от международното право...
daniche90
1 0
Закон за съдене на людете - сходства и различия с Еклогата 12 стр.

Закон за съдене на людете - сходства и различия с Еклогата

Материалът е разработен като курсова работа по зададена тема за студенти първи курс по специалност Право в Нов български университет. Използвана е литература, чрез която са направени сравнителните анализи между двата правни Средновековни сборника...
aronn
22 0
Корупцията 34 стр.

Корупцията

В речници, енциклопедии и важни държавни документи, закони и международни договори през последните 10 години са натрупани доста определения на корупция. Път
cblock
1 1
ОТП 140 стр.

ОТП

Предмет и методология на науката "Обща теория на правото". Възникване и развитие на Общата теория на правото. Общата теория на правото в системата на юридическите науки...
loli
5 1
Източници на финансовото право Видове източници на финансовото право 8 стр.

Източници на финансовото право. Видове източници на финансовото право.

В науката финансово право изучаването на понятието източник на правото има съществено значение поради това, че е нужно да се знае въз основа на какъв източник на правото ще се реализират процесите на разпределение, натрупване и използване на...
nerven
1 0
Субекти на мпп- понятие и видове Проблемът за правосубектността на нациите и народите борещи се за национална независимост Правосубектност на международните организации 6 стр.

Субекти на мпп- понятие и видове. Проблемът за правосубектността на нациите и народите, борещи се за национална независимост. Правосубектност на международните организации

Субекти на международното публично право са участниците в международните отношения, които участници имат права и задължения, предвидени в международното право. От това определение могат да бъдат направени три извода:...
nerven
12 0