Материали 1-10 от 8

Сили и средства използвани в контраразузнавателната дейност 5 стр.

Сили и средства, използвани в контраразузнавателната дейност

Щатния и извънщатния личен състав се отнасят към силите на контараразузнаването. Щатните служители се делят на две групи: гласен личен състав и негласен личен състав...
loli
2 0
Резиденти и тяхната дейност 6 стр.

Резиденти и тяхната дейност

Предназначение на резидентите, подбор и вербовка. Резидентите ръководят дейността на агенти, в отделни случаи и на доверени лица, и осигуряват конспиративна и устойчива връзка с тях...
dannyboy
5 0
Поглед върху съвременните кризи застрашаващи националната сигурност на Република България 16 стр.

Поглед върху съвременните кризи, застрашаващи националната сигурност на Република България

Разгледани са различните кризисни ситуации и кризите и тяхното влияние по отношение на националната сигурност...
messi
13 1
Морски тероризъм и пиратство - фактори и тенденции 8 стр.

Морски тероризъм и пиратство - фактори и тенденции

Тероризмът и пиратството, без да се слага знак на равенство между тях, са незаконни, насилствени преднамерени действия на лица или групи от лица против кораби, лица, намиращи се на борда им....
admin
25 0