Материали 1-10 от 14

Доклад - Прогнозиране и планиране Приоритети и мерки на област Габрово 9 стр. очаква одобрение

Доклад - Прогнозиране и планиране. Приоритети и мерки на област Габрово

Това е доклад по Прогнозиране и планиране на тема приоритети и мерки на област Габрово. Тук най-ясно е обосновани приоритетите и мерките на област Габрово за периода 2005 - 2015 година.
Tsvetozar
0 0
Връзка на икономическата система системен подход - прогнозиране и планиране 3 стр.

Връзка на икономическата система – системен подход - прогнозиране и планиране

Планирането се появява в помощ на човека при решаването на сложни проблеми. Причините за възникване на планирането са непрекъснато променящата се обкръжаваща среда и непрекъснато развиващото се стопанство и неговите елементи...
messi
75 2
Икономическо развитие на община Нова Загора 8 стр.

Икономическо развитие на община Нова Загора

В стратегията за развитие на община нова загора като отрасли с потенциал за развитие са посочени селското стопанство, транспорта, комуникациите и услугите. Отчитайки специфичните особености на общината...
dannyboy
2 0
Ролята на държавата в икономиката 6 стр.

Ролята на държавата в икономиката

Има ли място държавата във функционирането на икномиката? Проф. д. ик. н. Васил Манов пише своята монография, озаглавена "Ролята на държавата в икономиката" в момент, когато цивилизованият свят е изправен през необуздана икономическа и финансов
dannyboy
8 0
Отраслова структура на икономиката на община Дупница 8 стр.

Отраслова структура на икономиката на община Дупница

Промишлеността, заедно със строителството, принадлежи към сектор "индустрия". Представена е от поделенията на добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електроенергия, газ и вода....
dannyboy
9 0