Материали 1-10 от 1

Бутални неротационни обемни машини 2 стр.

Бутални неротационни обемни машини

Транспортирането на течности и газове е хидро-механичен процес, типичен за химическите производства. осъществява се по самотек или принудително. за да се получи самотечно движение на флуиди е необходимо е...
mOn
14 1