Материали 1-10 от 4

Структура историческо развитие и нормативно регулиране на системата за банков контрол в България 6 стр.

Структура, историческо развитие и нормативно регулиране на системата за банков контрол в България

1.Историческо развитие. Основните моменти в историята на българската банкова система са разгледани в четири основни по-важни етапа, свързани с по-значимите събития, определящи границите и разкриващи закономерности за системата като подконтролна среда.
fatality
0 1
Международен маркетинг резюмета на главите от учебника Международен маркетинг на проф Бистра Боева 21 стр.

Международен маркетинг – резюмета на главите от учебника „Международен маркетинг” на проф. Бистра Боева

Разбиране за ММ в:тесен смисъл – маркетингът, обслужващ интернационализацията на стопанската дейност;широк смисъл – маркетинг, обслужващ коя да е дейност, осъществявана в страни, различни от тази, в която фирмата е регистрирана и има стопанска дейност...
mOn
45 8