Материали 1-10 от 2

Функции и форми на държавата - лекции 7 стр.

Функции и форми на държавата - лекции

Понятие за форми на държавата. Видове функции на държавата -обществени и юридически. Функционална обвързаност на държавата от правото - Rule of Law. Rule of Law - европейски измерения. Икономическа и социална роля на модерната държава - либерална и...
messi
17 2