Материали 1-10 от 1

Теми и задачи по бюджетно счетоводство 35 стр.

Теми и задачи по бюджетно счетоводство

Включва лекции по бюджетно счетоводтсво, както примери и решени задачи, включва също параграфи и подпарагтафи и техни наименования, накратко са описани нормативните актове, принципите на счетоводтсвото, същността на дълкотраините матетиални активи...
dannyboy
17 1