Материали 1-10 от 9

Управление на качеството в туризма 52 стр.

Управление на качеството в туризма

1.1. Качеството в туризма като обект на фирмено управление 1.1.1. Въведение в проблематиката на качеството и неговото управление в туризма ?? Защо тази проблематика е толкова актуална и значима ? - качеството има различни съвременни измерения – то е фи...
dannyboy
4 0
Обслужване а ла фуршет и коктейл 3 стр.

Обслужване а ла фуршет и коктейл

Обслужване на прием "фуршет"- приемът се организира вечер и по-рядко на обяд. Гостите консумират прави, като ползват предимно вилици. Приемът има няколко положителни страни - при малка търговска площ могат да се обслужват много гости...
dannyboy
203 0
Системна характеристика на туризма 33 стр.

Системна характеристика на туризма

Туризъм означава пътуване и временно пребиваване на хората извън постоянното им местожителство. По-късно понятието бива дообогатено като под туризъм се разбира "пътуване, пътешествие, което се прави с цел да се опознаят собствените или други страни..
mOn
8 0
Туристически ресурси 22 стр.

Туристически ресурси

За да се изясни понятието ресурси, първо трябва да се изяснят понятията условие и фактори. Под условие се разбира най-общата обстановка или дадености, в които протича живота на обществото и съответно се развива производството – например климата...
mOn
24 1