Материали 1-10 от 3

Субектите на социалните политики 4 стр.

Субектите на социалните политики

Корпоративна социална отговорност – в практически аспект социалната отговорност е дългосрочен и сложен процес от действия, интегрирани с всички функции, дейности и взаимотношения в компанията....
dannyboy
5 1
Лекции по социална политика 22 стр.

Лекции по социална политика

Натрупаните до сега определения в научната литература доказват, че не е възможно за сп да се даде едно единствено всеобхватно определение. За това допринасят и самото понятие "социален", което има твърде широко значение и е в състояние да варир
mOn
14 2