Материали 1-10 от 2

Предприемачество - лекции 7 стр.

Предприемачество - лекции

Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към печалба, основана на самостоятелна инициатива, отговорност и иновативна предприемаческа идея. В най-тесен смисъл, под предприемачество се разбира система на стопанисване и управление...
admin
33 2