Материали 1-10 от 4

Основи на автоматичното управление 48 стр.

Основи на автоматичното управление

Знака в знаменателя зависи дали обратната връзка е отрицателна или положителна. Може обратната връзка е да е единична, тогава w2=1, ако има в правия канал звена, не обхванати от обратната връзка...
admin
49 2