Материали 1-10 от 10

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 5 стр.

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ, УПОТРЕБЯВАНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

Желязото не се употребява в чист вид за изработване на машинни елементи, но сплавите му с въглерода, наречени черни метали, намират най-широко приложение.
legolas
21 0
Машинни елементи 45 стр.

Машинни елементи

Основни понятия детайлите, възлите и групите, които изпълняват най- елементарни функции в машините се наричат с общото понятие машинни елементи. Те могат да имат специално или общо предназначение. Последните в зависимост от степента...
loli
58 2
Теория на механизмите и машините 46 стр.

Теория на механизмите и машините

Функционална класификация на машините. В зависимост от същността на изпълнявания работен процес машините се разделят на:а)енергетични;б)работни;в)информационни;г)кибернетични....
admin
19 0