Материали 1-10 от 2

Теорията на маркетинга 32 стр.

Теорията на маркетинга

Теорията на маркетинга се заражда в Сащ в началото на 20в. Този период в историята на американски капитализъм се характеризира с интензивните процеси на концентрация и централизация в промишлен ръст на осъществяване на производството...
cblock
1 0