Материали 1-10 от 17

Управление на риска 3 стр.

Управление на риска

Управленско решение – чрез р-ето се определя въздействието, което упр. С-ма оказва върху упр. С-ма в резултат ва въздействието. Вземането на У р-е при всички случаи носи по-голям или по-малък риск. Това се определя и от наличието на неопределеност...
emoto_92
1 0
Лекции по икономика на развитието 58 стр.

Лекции по икономика на развитието

Развиващите се страни са група държави, които заемат особено място в световната икономика и които се характеризират и с икономическата изостаналост, дуалистичното развитие и зависимост. Друг термин за означаване на развиващите се страни е Трети свят....
dannyboy
1 0
Същност предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие 12 стр.

Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие

Ускорените темпове на стопанско развитие на света след втората половина на ХХ век поставя пред икономиката и управлението необходимостта от преоценка и решаване с нов подход, с нови средства и проблемите породени от глобалното развитие...
loli
42 4
Нациите и многообразието на икономическите култури Културна матрица на Хофстеде 2 стр.

Нациите и многообразието на икономическите култури. Културна матрица на Хофстеде

Сред макрокултурните концепции които се придобили популярност и у нас се отличава тази на Геерт Хофстеде, която изяснява влиянието между култура и икономика на национално равнище...
mOn
14 0
Оценяване на недвижима собственост 3 стр.

Оценяване на недвижима собственост

Оценяването на НИ е икономическо понятие. Това е изключително отговорна дейност за икономиката и семействата. Касае се за основното право на хората - притежаването на вещ. Това е институция във всяка държава и всяка правна система...
mOn
0 0
Адам смит 1732-1790 6 стр.

Адам смит (1732-1790)

Адам Смит – син на митничар, на 14 год. записва университета в Гразгоу със специалност Нравствена философия и логика. Има слабост към математиката. "Богатството на народите" – 5 книги:...
mOn
1 0