Материали 1-10 от 180

Предмет и задачи на психопатологията Основни понятия Научни направленияРазлики между психопатология и психиатрия 369 стр.

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:
paremtal729
0 0
Криминалистика 3 стр.

Криминалистика

Предмет на криминалистиката – накзателно-правна наука, която изучава процесите на възникване на следите от престъплението, тяхната същност и обективната им връзка с разследваното престъпление....
nerven
0 1