Материали 1-10 от 6

Лекции по Управление на човешки ресурси 38 стр.

Лекции по Управление на човешки ресурси

Условия за възникване на науките за управлението. Счита се, че науките за управление са най-голямата иновация на ХХ век (според Питър Дракър – смятан за "баща", т.е създател на науките за управление)...
loli
4 1
Какво е Момент 5 стр.

Какво е "Момент"

Моментите са обобщаващи харпактеристиките разпределения. Те се изчисляват чрез аритметично осредняване на отклоненията на отклоненията на стойностите на признака от някаква постоянна величина (А) повдигната на степен к...
gecata_maina
8 0