Материали 1-10 от 2

Същност и задачи на логическата симулация Функционални възможности на системата за аналогова цифрова и смесена симулация PSpice AD в OrCad 10x 2 стр.

Същност и задачи на логическата симулация. Функционални възможности на системата за аналогова, цифрова и смесена симулация PSpice A/D в OrCad 10x

Съществуват два основни подхода за проверка и тест на функционалността и логиката на цифрови устройства:
silviQ
8 0