Материали 1-10 от 9

Изследване на релейно-контакторни схеми за директно пускане и реверсиране 7 стр.

Изследване на релейно-контакторни схеми за директно пускане и реверсиране

При релейно-контакторното управление на електрозадвижванията превключванията в главната верига на двигателя се извършват от специални електромагнитни апарати – контактори. Контакторите имат два вида контакти: главни и спомагателни или блок-контакти....
gecata_maina
74 1
Пускане на асинхронни двигатели при понижено напрежение пускател звезда-триъгълник 4 стр.

Пускане на асинхронни двигатели при понижено напрежение. пускател звезда-триъгълник

В някои случаи директното включване на асинхронния двигател към мрежата е недопустимо поради голямата му мощност или пък поради недостатъчната мощност на захранващата трансформаторна подстанция....
gecata_maina
36 0