Материали 1-10 от 14

Изучаване на основните инструкции и разработване на програми на езика асемблер с помощта на симулатор за персонален компютър 5 стр.

Изучаване на основните инструкции и разработване на програми на езика “асемблер” с помощта на симулатор за персонален компютър.

Цел: Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията Intel 80*86 и тяхното използуване при разработване на програми и работа с I/O портовете на езика Асемблер.
wizzair
10 0
Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства 6 стр.

Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства.

Цел на работата: Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства (полусуматори, суматори, с помощта на цифров симулатор “DIGITAL WORKS”
wizzair
6 0
ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА 10 стр.

ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА

Разгледахме алгоритъма за синтез на функционални възли на цифровите устройства (суматори, шифратори, дешифратори и др. ) действието на които се описва с комбинационни логически функции.
aronn
6 0
Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията intel 8086 и тяхното използуване при разработване на програма за работа с io портовете на езика асемблер 7 стр.

Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията intel 80*86 и тяхното използуване при разработване на програма за работа с i/o портовете на езика асемблер

Цел: Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията Intel 80*86 и тяхното използуване при разработване на програма за работа с I/O портовете на езика Асемблер.
wizzair
10 0
изучаване принципите на разработване на линейни разклонени и циклични сегменти от програми 5 стр.

изучаване принципите на разработване на линейни, разклонени и циклични сегменти от програми:

Цел на работата: Усвояване на технологията на р разработване на линейни, разклонени и циклични сегменти от програми с помощта на симулатор SMS32V23
wizzair
7 0
ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА АСЕМБЛЕР С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР 5 стр.

ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА “АСЕМБЛЕР” С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР.

2. Инструкции за извършване на аритметични и логически операции (Aritmetic and Logic instructions). От своя сртана този клас се дели на преки (direct) и непосредствени (immediate)..........
aronn
11 1