Материали 1-10 от 1

Помагало по математика 13 стр.

Помагало по математика

Дефинирайте понятието горна граница на числово множество. Множеството d от реални числа се нарича ограничено отгоре, ако съществува такова реално число m, че всеки елемент от това множество да удовлетворява неравенството...
lubega
3 0