Материали 1-10 от 21

Примерни въпроси от дисциплината контрол в капиталовите пазари 2 стр.

Примерни въпроси от дисциплината "контрол в капиталовите пазари"

Как бихте определили "Права" като вид ценни книжа? "Права" са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество....
mOn
0 0